Bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá Nhật Bản
tuyển dụng nhân tài
vị trí của bạn:Bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá Nhật Bản > tuyển dụng nhân tài > Đưa công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành vào kế hoạch thanh tra hàng năm

Đưa công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành vào kế hoạch thanh tra hàng năm

ngày phát hành:2023-09-16 12:37    Số lần nhấp:151
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc mới ban hành công văn số 7123/UBND-KT2 về việc thực hiện Kế hoạch số 154/KHUBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong quyết toán dự án hoàn thành (DAHT).

Thời gian qua UBND tỉnh thường xuyên có các văn bản chỉ đạo, đôn đốc đối với UBND các huyện, thành phố; các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án trên địa bàn toàn tỉnh về quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành. Trong đó, ngày 14/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về xử lý chậm, muộn, tồn đọng, vướng mắc trong quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến nay tình trạng tồn đọng, chậm quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành trên địa bàn tỉnh vẫn còn tương đối nhiều.

leftcenterright 

');this.closest('table').remove();">del Vĩnh Phúc đưa công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành vào kế hoạch thanh tra hàng năm. Ảnh minh hoạ 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp xây dựng; đồng thời, thực hiện xử lý nghiêm các đơn vị chậm lập báo cáo quyết toán dự án theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện,Bảng xếp hạng giải bóng đá 2023 thành phố, các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 14/6/2022của UBND tỉnh, Văn bản số 1566/STC-TCĐT ngày 13/7/2022 của Sở Tài chính về xử lý chậm, muộn,tuyển dụng nhân tài tồn đọng, vướng mắc trong quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án nghiêm túc thực hiện việc lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng thời hạn quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. Các đơn vị thi công, nhà thầu tập trung nhân lực để lập hồ sơ hoàn công, quyết toán hợp đồng để gửi hồ sơ tài liệu cho chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình thẩm tra phê duyệt quyết toán.

Bên cạnh đó, giao Sở Xây dựng phối hợp cùng các Sở chuyên ngành công khai danh sách các dự án do các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán; làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh khi giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý các dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án; Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành được đấu thầu dự án mới, gói thầu mới.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra trong quá trình thanh tra, kiểm tra cần nghiêm khắc xử lý các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và nhà thầu tham gia thực hiện dự án có hành vi vi phạm quy định về lập quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo quy định tại điểm đ, khoản 2 và khoản 3, Điều 19 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính vi phạm về xây dựng; đưa công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án./.