Bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá Nhật Bản
tuyển dụng nhân tài
vị trí của bạn:Bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá Nhật Bản > tuyển dụng nhân tài > Đề nghị Bộ GTVT, Chủ tịch Hà Nội, TPHCM làm rõ lý do có nhiều vi phạm trong sử dụng ngân sách Nhà nước

Đề nghị Bộ GTVT, Chủ tịch Hà Nội, TPHCM làm rõ lý do có nhiều vi phạm trong sử dụng ngân sách Nhà nước

ngày phát hành:2023-09-13 12:14    Số lần nhấp:198

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và các bộ, ngành, địa phương có liên quan được đề nghị tập trung làm rõ lý do để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài chính công, tài sản công.Đề nghị Bộ GTVT, Chủ tịch Hà Nội, TPHCM làm rõ lý do có nhiều vi phạm trong sử dụng ngân sách Nhà nướcPhó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại phiên giải trình. Ảnh: Phạm Thắng

Ngày 8.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đến hết niên độ ngân sách Nhà nước năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận phiên giải trình này là hết sức có ý nghĩa và cần thiết. Kết quả của phiên giải trình là tư liệu, thông tin hết sức quan trọng phục vụ cho các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tuy nhiên, số liệu báo cáo cho thấy, trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài chính công, tài sản công tại một số bộ, ngành, địa phương chưa chuyển biến đáng kể, nhiều tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm chậm được khắc phục.

Số kiến nghị về xử lý tài chính, xử lý khác; rà soát, sửa đổi ban hành văn bản quy phạm pháp luật; yêu cầu kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có xu hướng năm sau tăng cao hơn năm trước. Số kết luận, kiến nghị kiểm toán chưa thực hiện còn rất lớn.

Toàn cảnh phiên giải trình. Ảnh: Phạm Thắng/QHToàn cảnh phiên giải trình. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Nhóm kiến nghị về cơ chế, chính sách của Kiểm toán Nhà nước chưa được thực hiện là 699 kiến nghị; nhóm kiến nghị chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đối với niên độ ngân sách Nhà nước năm 2020 và năm 2019 trở về trước là 746 kiến nghị.

Báo cáo các bộ, ngành, địa phương và Kiểm toán Nhà nước cũng đã nêu nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan chưa thực hiện được hết các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước làm rõ kết quả kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; công tác phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp thu thập chứng từ xác nhận kết luận, kiến nghị đã thực hiện; hướng dẫn, xử lý các vấn đề bộ,tuyển dụng nhân tài ngành, địa phương kiến nghị, giải trình, khiếu nại.

Đồng thời làm rõ các nguyên nhân do trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước dẫn đến không hoặc chậm thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các kết luận, kiến nghị kiểm toán không thể thực hiện được do nguyên nhân bất khả kháng; giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; và các vấn đề khác đại biểu Quốc hội quan tâm.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và các bộ, ngành, địa phương có liên quan tập trung làm rõ lý do để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài chính công, tài sản công tại bộ, ngành, địa phương.

Đồng thời làm rõ công tác chỉ đạo điều hành trong tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Nguyên nhân, lý do chậm trễ trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra còn có việc chủ động xử lý theo thẩm quyền và đề xuất cấp có thẩm quyền để thực hiện được các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đặc biệt là các kết luận, kiến nghị kéo dài nhiều năm, thậm chí, hàng chục năm chưa được xử lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan, các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và việc không thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Bên cạnh đó, còn có công tác phối hợp với Kiểm toán Nhà nước trong việc rà soát kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của bộ, ngành, địa phương.

Đề xuất các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, tổ chức thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ, khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và các vấn đề khác đại biểu Quốc hội quan tâm. Nhiều cuộc đấu giá thành công, nộp ngân sách đạt giá trị lớn Ủy ban Tài chính, Ngân sách cần giám sát, tổ chức phiên giải trình về vấn đề hoàn thuế Thay đổi phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia